Cursus Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd

Vrijwilligers werven en behouden is makkelijker gezegd dan gedaan. Meerdere verenigingen kampen met een tekort aan vrijwilligers. Daarom organiseren De Meerpaal en Sportservice Flevoland de succesvolle cursus ‘Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd’.

De cursus ‘Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd’ is gebaseerd op een persoonsgerichte werving van vrijwilligers. Deze werkwijze is door het hele land al vaak ingezet en leid tot succesvolle resultaten, zoals vergroting van de vrijwilligerspool, het invullen van bestuursfuncties enzovoorts. Inmiddels hebben ruim 1.100 verenigingen in heel Nederland de methode met succes toegepast.
 
De cursus bestaat uit drie cursusbijeenkomsten die plaatsvinden op 26 september, 7 november en 16 januari. Om de methode te laten werken is het belangrijk dat u bij alle drie de bijeenkomsten aanwezig bent en dat er meerdere personen van uw vereniging deelnemen.

Om goed te kunnen beslissen of u als vereniging deel wilt nemen, organiseren we eerst een korte kick-off bijeenkomst waarin meer informatie over de cursus wordt gegeven op dinsdag 12 september van 19.30 uur tot 21.00 uur in de Meerpaal (De Rede 80) in Dronten. Gedurende deze bijeenkomst ontvangt u informatie, tips en tricks om uw vrijwilligerstekort op te lossen en kunt u uw vereniging inschrijven voor deelname aan de complete cursus. 

Datum kick-off: dinsdag 12 september 2017
Tijd: 19.30 - 21.00 uur
Locatie: De Meerpaal
Opgave: uiterlijk 5 september
Kosten: geen

Aanvullende informatie over de cursus

Tijdens de cursus worden de volgende vragen behandeld:

 • Komt het werk binnen jouw vereniging vaak op dezelfde schouders terecht?
 • Heeft jouw vereniging een tekort aan vrijwilligers?
 • Wil jij in een korte periode het imago rondom het vrijwilligerswerk binnen de vereniging verbeteren?
 • Vind jij dat vrijwilligerswerk vanzelfsprekend moet zijn?
 • Wil je graag gestructureerd stap voor stap aan de slag?
 • Is resultaat het enige dat telt?

Na afloop van deze cursus hebeen de deelnemers het volgende geleerd en uitgevoerd:

 • Wie er actief als vrijwilliger binnen jullie vereniging is
 • Weet je welke taken er zijn en hoeveel tijd er met deze taken gemoeid is
 • Hoe je door middel van een campagne het imago rondom vrijwilligerswerk hebt verbeterd
 • Hoe je leden en ouders van jeugdleden persoonlijk benadert om zich in te zetten voor de vereniging
 • Hoe je vrijwilligers behoudt
 • Hoe je een vrijwilligersbeleid ontwikkelt en uitvoert