Disclaimer

Uit het oogpunt van zorgvuldigheid is aan de teksten op deze site de grootst mogelijke aandacht besteed. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat de informatie, zoals afgebeeld op uw beeldscherm, voor 100% correct is. Het is onmogelijk om transmissiefouten volledig uit te sluiten. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze teksten. Topsport Flevoland kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van onjuistheden in en/of onvolledigheid van de aangeboden informatie noch voor schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van de genoemde informatie of de niet-beschikbaarheid van de website. Tevens wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden ten gevolge van een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten.

Privacy statement

Topsport Flevoland gaat zorgvuldig om met gegevens van gebruikers van haar diensten. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. De gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan waarvoor zij zijn afgegeven. Deze gegevens zullen niet aan derden worden gegeven. Daarnaast gebruikt Topsport Flevoland de gegevens om haar dienstverlening aan u te verbeteren. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat melden aan Topsport Flevoland.

Intellectuele eigendomsrechten

Topsport Flevoland behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo‘s). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Topsport Flevoland, de inhoud van deze website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. Een uitzondering hierop vormen de door Topsport Flevoland uitgegeven en op deze website gepubliceerde nieuwsberichten.