Een glanzende sportloopbaan betekent zeker niet dat je een maatschappelijke carrière mag vergeten. Vandaar dat het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) scholen met een LOOT-licentie, de zogenaamde Topsport Talentscholen, de mogelijkheid biedt om onderwijs en topsport te combineren. Jouw sportieve ambitie staat op zo’n school centraal. Met onderwijs wordt daar rekening mee gehouden. Je kunt bijvoorbeeld vrij krijgen voor trainingsstages en wedstrijden.

Flevoland beschikt momenteel over twee zogenoemde Topsport Talentscholen in Almere, Het Echnaton en Helen Parkhurst in Almere. Deze zijn speciaal ingericht op de combinatie topsport en studie op voortgezet onderwijsniveau. Daarnaast heeft Topsport Flevoland topsportvriendelijke scholen geselecteerd in een doorlopende leerlijn, namelijk het Zuyderzee college, Oostvaarderscollege en het ROC Flevoland. Zij passen het les-, tentamen- en examenrooster aan en geven intensieve studiebegeleiding. Bovendien krijg je van deze instituten extra studie- en sportfaciliteiten. Topsport Flevoland brengt je met deze scholen in contact. Wij helpen je bij het maken van een schoolkeuze en introduceren en begeleiden je bij de nieuwe school.

Echnaton - Topsport Talentschool

Echnaton is één van de twee Topsport Talentscholen in Flevoland. Hier wordt voor jou als (top)sporttalent, school en sport zo goed mogelijk op elkaar afgestemd zodat je op beide vlakken maximaal kunt presteren.

Zit je op mavo- of havo-niveau, dan krijg je in de onderbouw vier uur huiswerkbegeleiding. Zit je in de bbl- of kbl-klas, dan is dat twee uur per week. Hiervoor worden de topsporters op hetzelfde niveau binnen één klas geplaatst. Daarnaast wordt er in de eerste twee jaar geïnvesteerd in het aanleren van vaardigheden en competenties. Denk daarbij aan het leren stellen van doelen, leren plannen, leren monitoren van eigen voortgang etc. Wil je meer weten over Echnaton, ga dan naar de website.

website echnaton
Helen Parkhurst - Topsport Talentschool

Topsporters hebben baat bij aangepast onderwijs. Als officiële Topsport Talentschool mag Helen Parkhurst leerlingen met een zogeheten NOS*NSF status of KNVB-beloftestatus extra faciliteiten en begeleiding aanbieden. Denk aan extra begeleiding bij je studie, aanpassen van roosters indien mogelijk, hulp bij het maken van planningen, verplaatsen van toetsen, (gedeeltelijke) vrijstellingen voor bepaalde vakken, verlof voor trainingsstages en wedstrijden en in uitzonderlijke situaties, gespreid examen over twee jaar. Naast talenten met de met een zogeheten NOS*NSF status of KNVB-beloftestatus, worden ook sporters met een Flevolands Talent (FT) status ondersteunt. Wil je meer weten, ga dan naar de website van Helen Parkhurst.

website Helen parkhurst
Zuyderzee Lyceum (Topsportvriendelijk)

Topsport Flevoland heeft naast de twee Topsport Talentscholen ook topsportvriendelijke scholen geselecteerd in een doorlopende leerlijn, namelijk het Zuyderzee lyceum, Oostvaarderscollege en het ROC van Flevoland. Het Zuyderzee lyceum past het les-, tentamen- en examenrooster aan en geeft intensieve studiebegeleiding. Bovendien krijg je extra studie- en sportfaciliteiten. Topsport Flevoland brengt je met deze scholen in contact. Wij helpen je bij het maken van een schoolkeuze en introduceren en begeleiden je bij de nieuwe school.

Website Zuyderzee Lyceum
© Zuyderzee Lyceum
Oostvaarders College (Topsportvriendelijk)

Het Oostvaarders College past het les-, tentamen- en examenrooster aan en geeft intensieve studiebegeleiding. Bovendien krijg je extra studie- en sportfaciliteiten. Topsport Flevoland brengt je met deze scholen in contact. Wij helpen je bij het maken van een schoolkeuze en introduceren en begeleiden je bij de nieuwe school.

 

Website Oostvaarders Collge
© Oostvaarders College
ROC van Flevoland (Topsportvriendelijk)

Bij ROC van Flevoland kun je een opleiding volgen en tegelijkertijd sporten. Voor topsporters zijn er extra mogelijkheden. Wij helpen je zodat sport en studie goed met elkaar samen gaan. Als je student en topsporter bent, kun je bij ROC van Flevoland op hoog niveau blijven sporten en tegelijkertijd een opleiding volgen. We maken afspraken met jou en met bijvoorbeeld je trainer. Op die manier gaan topsport en studie prima samen. Het ROC van Flevoland is ook steunpunt voor olympische sporters.
 

Website ROC van Flevoland
© ROC van Flevoland
NOC*NSF

Een opleiding volgen naast je topsport kan een enorme uitdaging zijn, daarom is er ondersteuning vanuit TeamNL@work mogelijk. Paralympisch chef de mission Esther Vergeer legt in de video hiernaast uit wat de mogelijkheden zijn om onderwijs en topsport te combineren.

Of klik op onderstaande link voor meer informatie.

Meer informatie