Nationaal Platform Talentontwikkeling & Topsport

Nationaal Platform Talentontwikkeling & Topsport

Het Nationaal Platform Talentontwikkeling & Topsport is ontstaan vanuit een bestaande samenwerking tussen topsportorganisaties en de oude RTO structuur. Topsportorganisaties uit Gelderland, Alkmaar, Haarlemmermeer, Flevoland en de drie noordelijke provincies vinden een landelijke samenwerking dermate belangrijk, om kennis en ervaring te blijven uitwisselen, dat daarom het Nationaal Platform Talentontwikkeling & Topsport is opgezet. Andere geïnteresseerde topsportorganisaties sluiten hier ook regelmatig bij aan. 

Het Nationaal Platform Talentontwikkeling streeft naar systemen en ondersteuning waarin ieder zijn/haar ambities in de sport kan waarmaken. Het platform is de schakel tussen breedtesport en topsport via talentontwikkeling en fungeert als spreekbuis vanuit de regionale talentontwikkeling. Landelijke ervaringen vanuit het platform zijn dat het in de breedtesport en topsport vaak goed geregeld is, maar de tussenlaag voor bovengemiddelde sporters (talenten) is een lastige. Hoe worden hier de begeleiding, een veilig sportklimaat en trainingsprogramma’s opgepakt? Deze vraagstukken en belangen worden vanuit het platform ondersteund en op de kaart gezet.  

Door samen te werken kan er vanuit het platform met één stem een krachtig geluid gedeeld worden richting landelijke partners en stakeholders. Er zijn geen andere organisaties in Nederland die een bovengemeentelijke functie vervullen in het aanjagen en faciliteren van talentontwikkeling. Bonden hebben te weinig contacten op gemeentelijk/provinciaal niveau en sportverenigingen hebben veelal een lokale functie. Deze rol pakken de lokale topsportorganisaties op, samen vanuit het Nationaal Platform Talentontwikkeling. Waarbij er ook zorg wordt gedragen voor kennisdeling, de kwaliteit en veiligheid voor talentontwikkeling en de regio, dichtbij huis.