Nieuws

Nieuw RTC gestart in Almere

Op maandag 17 augustus heeft het Regionaal Training Centrum (RTC) Badminton haar deuren voor badmintontalenten in Almere geopend. Een samenwerking tussen Badminton Topsport Flevoland (BTF) en Badminton Nederland, in overleg met Gemeente Almere en Topsport Flevoland. Het RTC biedt een intensief trainingsprogramma aan jonge badmintontalenten waarbij ze meer trainingsuren kunnen maken dan bij hun eigen vereniging, maar wel in hun eigen leefomgeving. In gesprek met Ilse Vaessen, manager Topbadminton van Badminton Nederland:

Hoe is het RTC-BTF ontstaan? Welke organisaties, verenigingen, bonden etc. zijn hierbij betrokken geweest?
We hadden een RTC en BTF, beiden centra met talentvolle spelers maar waarbij apart van elkaar getraind werd. We zijn met elkaar in gesprek gegaan en na heel veel overleg uiteindelijk besloten om een plan te maken om samen “één” te worden. Dit is gelukt en hier zijn we zeker trots op!

In oktober 2019 hebben we met elkaar een intentie getekend om samen te kijken hoe het RTC op een andere manier vorm te geven. We waren namelijk twee sterke onafhankelijke partijen, dus waarom hier niet samen één sterk orgaan van maken? Met Topsport Flevoland en de Gemeente Almere hebben we meerdere gesprekken gevoerd om tot deze intentie te komen. Daarna heeft de BTF (onder leiding van voorzitter Andrew Cornet en oud-voorzitter Bas van OS) en Badminton Nederland (onder leiding van mijzelf) dit verder opgepakt om het plan uit te werken.

Waar trainen jullie?
De trainingslocatie is de Fanny Blankers Koen hal in Almere. Hier wordt op vijf dagen de RTC training aangeboden. Dit is een dag meer dan bij de andere RTC’s waardoor er wat meer ruimte is voor spelers.

Hoeveel talenten begeleiden jullie en op welke niveaus spelen zij?
Op dit moment hebben we 31 aangemelde spelers. Niveau en leeftijden verschillen van heel jong 10/11 jaar tot ongeveer 18 jaar.  Daarnaast lopen er ook een paar senioren spelers rond die zeer goede sparring zijn voor de jongere talenten.

Hoe vaak trainen de talenten per week (of hoeveel uur)?
Het unieke aan RTC-BTF Almere is dat we op vijf dagen training aanbieden voor de Elite groep en vier dagen voor de Academy groep. De meeste spelers trainen vier ochtenden in de week van 7:00 tot  9:00 uur. De hele jonge spelers, die nog op de basisschool zitten, trainen twee ochtenden mee. Op het moment dat ze de overstap gaan maken naar de middelbare school kunnen zij ook overstappen naar vier trainingsochtenden.

Hoeveel trainers, coaches en begeleiders zijn er betrokken bij het RTC-BTF?
Er zijn drie coaches betrokken bij RTC-BTF Almere. Twee hoofdcoaches, Suzanne Mulkens en Joeli Residay, en een assistent coach, Alexander Witsel. Daarnaast is er een manager, Josephine Cheung. Zij is verantwoordelijk voor de communicatie tussen trainers, ouders/spelers en bestuur. Alle drie de RTC coaches maken deel uit van een grote coach pool van alle RTC trainers. Er zijn regelmatig overleggen met en tussen alle coaches en er worden bijeenkomsten georganiseerd waar zij kennis uitwisselen, zaken waar zij tegenaan lopen bespreken etc.

Wat is het doel/streven van het RTC-BTF?
Het doel van het RTC-BTF is het creëren van een groot talentencentrum waarin spelers tussen 12 en 16 jaar begeleid worden om door te stromen naar de volgende laag in de topsport piramide van Badminton Nederland, het Nederlands Training Centrum (NTC).

Gaan we één van de badminton talenten zien op de Spelen van 2024 of 2028?
2024 of 2028 is nog wat te vroeg. Op het moment dat een speler rond 16 jaar door kan stromen naar de S-1 selectie op Papendal, dan duurt het nog ongeveer 8 jaar voordat ze op hun eerste Olympische Spelen staan. Dus wellicht zien we één van de huidige talenten terug in 2032 of later..

Als je badminton talent hebt, hoe kun je dan aansluiten bij het RTC-BTF (scout dagen, test dagen, mee trainen?)
Ja, één keer per jaar organiseren we een voorspeeldag, die gelijk valt met voorspeeldagen bij de andere RTC’s. Die zal dit jaar hoogstwaarschijnlijk in december plaatsvinden.

In Almere krijgen sporttalenten de mogelijkheid mee te doen aan ASM trainingen. Dit zijn trainingen waarbij talenten uit verschillende sporten één keer in de week een gezamenlijke training volgen naar het Athletic Skills Model (ASM), oftewel, veelzijdig bewegen. Doen de badmintontalenten ook mee aan deze trainingen?
De BTF heeft nog twee lagen onder het RTC: Topjunior en de school. Deze groepen zullen aan de ASM trainingen mee gaan doen. Daarnaast zullen de jongere spelers van de Academy groep ook bij de ASM trainingen aanhaken.

Kun je een voorbeeld noemen van een doorgestroomd talent naar de nationale top?
Op dit moment zijn van RTC Almere Robin Mesman en Kirsten de Wit doorgestroomd naar de S-1 selectie (één laag onder de Senioren). Natuurlijk hopen we in de toekomst meerdere spelers van RTC-BTF Almere door te kunnen laten stromen naar de absolute top!

Nieuw RTC gestart in Almere

Reageer