Sport en bewegen is goed voor je gezondheid, motorische ontwikkeling en het kan je helpen bij het maken van sociale contacten. En daardoor ook een bijdrage leveren aan een groot aantal maatschappelijke thema’s. Redenen voor alle Flevolandse gemeenten om een sportbeleid vast te stellen. Tegelijkertijd lopen deze gemeenten tegen dezelfde uitdagingen op sportgebied aan. Sportservice Flevoland wordt dan ook regelmatig gevraagd om advies te geven.

Wij hebben een brede ervaring in (sport)beleidsadvies omdat wij actief zijn in de Flevolandse gemeenten en daarnaast opdrachten uitvoeren voor de provincie Flevoland en een aantal landelijke organisaties. Zo kunnen wij adviseren bij de vorming van sportbeleid, de uitvoering hiervan en de invulling van landelijke regelingen zoals Sport in de Buurt (buurtsportcoaches en sportimpuls) en het lokale Sportakkoord. Daarnaast adviseren wij de gemeenten op tal van andere onderwerpen. Zie hieronder een aantal voorbeelden van wat wij doen voor de Flevolandse gemeenten.

Verenigingsondersteuning en cursussen

Sportverenigingen lopen tegen allerlei problemen aan: een tekort aan vrijwilligers, het voldoen aan de wet- en regelgeving en vergrijzing van de vereniging/het bestuur. In opdracht van Flevolandse gemeenten adviseren wij sportverenigingen. Een aantal voorbeelden van ondersteuning: 

  • Advisering van meerdere verenigingen om de zaken financieel weer op orde te krijgen in opdracht van de gemeente Almere. 
  • Ondersteuning bij het opheffen van een omni vereniging en het samenvoegen van meerdere verenigingen in opdracht van de gemeente Noordoostpolder. 
  • Advisering van verenigingen met een tekort aan bestuursleden in opdracht van de gemeente Dronten.
Lees hier verder
Opstellen beleidsnota

Voor de gemeente Urk hebben we de beleidsnota ‘Sport op Urk’ geschreven. Middels een interactief proces met de sportaanbieders en raadsleden is bepaald waar de gemeente Urk de komende jaren voor wil gaan op sportgebied.

Beleidsadvies

Sportservice Flevoland zet op interim basis een medewerker in bij de gemeente Urk om te adviseren bij diverse onderwerpen die met sport en bewegen te maken hebben. De taken richten zich vooral op sportvoorzieningen. Voorbeelden zijn het herinrichten van het grootste sportpark van de gemeente, het realiseren van een nieuwe sporthal en het realiseren van de ‘Sportboulevard’ waar heel sportend Urk samen komt.

© Lucas Kramer
Adviseur lokale sport NOC*NSF

De ‘adviseur lokale sport’ begeleidt en adviseert de lokale sportaanbieders bij de totstandkoming van het lokale sportakkoord. Sportservice Flevoland vervult deze rol namens NOC*NSF.  Wij adviseren betrokken sportclubs in de regio bij het optimaal gebruikmaken van het uitvoeringsbudget en de ondersteuningsmogelijkheden vanuit het sportakkoord. Hierbij staan de gezamenlijke ambities en uitdagingen van de lokale sportclubs centraal. Na het tot stand komen van het lokale sportakkoord blijft de adviseur lokale sport nog betrokken bij de uitvoering van het sportakkoord. Heeft u vragen over de mogelijkheden van het sportakkoord, of wilt u van gedachten wisselen over de te kiezen strategie voor uw sportclub bij het sportakkoord? Neem contact op!

Bel of mail ons
© Bart Hoogveld - Rijksoverheid
Formateur lokale sportakkoorden

Een speciale rol bij de totstandkoming van de lokale sportakkoorden is weggelegd voor de sportformateur. De sportformateur heeft de taak om diverse partijen aan tafel te krijgen en het gesprek over de invulling van een sportakkoord en de afspraken daarbinnen te faciliteren. Het eindproduct van de inzet van een sportformateur is een lokaal sportakkoord. De sportformateur van SSF is binnen verschillende Flevolandse gemeenten aan de slag gegaan als onafhankelijk procesbegeleider.

©
Advies sportraad Dronten

De gemeente Dronten en een aantal sportaanbieders zijn voornemens om een sportraad oprichten. De sportraad moet sportaanbieders de mogelijkheid geven om doorgaand input te leveren op de inhoud en uitvoering van het lokale sportbeleid. Sportservice Flevoland is gevraagd om te peilen hoe de sportaanbieders uit de gemeente Dronten tegen dit initiatief aankijken, wat de ervaringen van andere sportraden uit het land zijn en met welke zaken rekening gehouden moet worden bij de oprichting.

© Fred Docter
Ondersteuning en advies buurtsportcoaches

Om gemeenten te helpen bij het creëren van voldoende sport- en beweegaanbod voor alle inwoners, investeert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in buurtsportcoaches en de regeling ‘Sport en Bewegen in de Buurt’. Ook bij deze regeling kan Sportservice Flevoland gemeenten adviseren en ondersteuning bieden. Zo hebben wij in opdracht van de gemeente Urk een plan opgesteld voor het sport- en beweegaanbod en om dit te begeleiden buurtsportcoaches aangesteld. In andere Flevolandse gemeenten waren we sparringpartner op dit gebied. 

Sportservice helpt u graag de kracht van sport en bewegen te benutten. 

Vraag een adviesgesprek aan
© Eize van Eerde - Buurtsportcoaches Urk
Almere Kenniscentrum Talent

Het Almere Kenniscentrum Talent (AKT) is een expertisecentrum op het gebied van sport en bewegen, opgezet door de gemeente in samenwerking met de Provincie Flevoland. Het belangrijkste doel is om jonge mensen te stimuleren (meer) te bewegen en te helpen bij het ontdekken en verder ontwikkelen van hun (top)sporttalenten. Het centrum heeft een impact in de hele regio en heeft de ambitie een landelijk voorbeeld te zijn op het gebied van talentontwikkeling. 

Meer informatie
© Robbert-Jan van Velzen