Nieuws

Jeugd aan de Triathlonsport!

In Flevoland doen jaarlijks meer dan 1000 kinderen en jongeren mee aan de Junior Challenge scholierentriathlons en scholenclinics. Vaak krijgen we de vraag of ze ergens ‘op triathlon’ kunnen. Vooralsnog kan dat alleen bij Triathlonvereniging Almere. Daarmee lopen we veel kinderen mis voor onze sport.

Tijdens onze laatste platformbijeenkomst hebben we afgesproken dat we ons samen hard gaan maken om daar verandering in te brengen. Het plan is om in iedere gemeente te beginnen met minimaal 2 momenten in het jaar waarop kinderen een triathlon training kunnen volgen. Dan is er elke maand een training in Flevoland waar kinderen naar toe kunnen. De projectgroep gaat de komende tijd trainers zoeken die dit willen doen en data plannen waarop dit plaats gaat vinden zodat we een trainingskalender op kunnen stellen. Het doel is om in mei al promotiemateriaal te drukken zodat dit bij alle Junior Challenge wedstrijden van dit jaar uitgedeeld kan worden. De trainingen moeten in juni/juli starten. Wil jij hier ook een bijdrage aan leveren? Meld je dan bij Tom Sloetjes via sloetjes@sportflevo.nl.

Jeugd aan de Triathlonsport!