Wie zijn wij?

Topsport Flevoland is een bedrijfsonderdeel van Sportservice Flevoland en topsportsteunpunt voor de begeleiding van sporttalenten en Regionale trainingscentra (RTC). Topsport Flevoland is het kenniscentrum voor talentontwikkeling in de sport in Flevoland en daarmee het provinciaal aanspreekpunt voor topsporters en sporttalenten. Als provinciale sportorganisatie vertaalt Topsport Flevoland het landelijke topsportbeleid naar een regionaal niveau.  

Wij vinden het belangrijk dat iedere inwoner van Flevoland zijn/haar talent kan ontwikkelen, op zijn/haar eigen niveau. Topsport Flevoland richt zich met name op de bovengemiddelde sporters, in de ontwikkeling van sporttalent op weg naar de top. Topsport Flevoland faciliteert talentontwikkeling en bouwt aan een topsportklimaat in Flevoland, waarbij zoveel mogelijke jonge sporters de mogelijkheid geboden wordt hun talent verder te ontwikkelen. 

Team Sportservice Flevoland

Ons team bestaat uit enthousiaste medewerkers met allen een eigen expertise. Daarnaast beschikt Sportservice Flevoland over een groot netwerk waarin wij ons richten op verbinden en samenwerken. Wij verbinden beleid en uitvoering en zijn daarmee een belangrijke schakel in vitale coalities binnen Flevoland.

Bekijk ons team
© PS Photography
Sportkracht12

Sportservice Flevoland is onderdeel van Sportkracht12, een samenwerkingsverband van alle provinciale sportorganisaties. Met een sterk lokaal netwerk en kennis van de lokale praktijk helpt Sportkracht12 om de landelijke voornemens en plannen met betrekking tot sport en bewegen lokaal, regionaal en provinciaal uit te rollen. Sportkracht12 maakt het verschil op sportclubs, in wijken, op pleintjes, in zorgcentra, op scholen en verbinden verenigingen, gezondheidsinstellingen en andere maatschappelijke partners om elke Nederlander in beweging te krijgen én houden. 

Ga naar Sportkracht12