Talentontwikkeling

Topsport Flevoland heeft als belangrijkste doel om de talentontwikkeling in Flevoland te faciliteren en daarmee een topsportklimaat in Flevoland te creëren. Een provincie waar jonge sporters hun talent kunnen ontwikkelen. Door ondersteuning van regionale topsportprogramma’s op zowel sporttechnisch als organisatorisch gebied en door individuele ondersteuning en begeleiding van sporttalenten, proberen wij zoveel mogelijk sporttalenten de top te laten halen.

Naast sporters met een landelijke topsportstatus, kunnen ook sporters met een regionale status bij Topsport Flevoland terecht. Wij krijgen ondersteuning van, en werken samen met, Provincie Flevoland, NOC*NSF, alle Flevolandse gemeenten en sportbonden. En wij staan in nauw contact met CTO Amsterdam en Topsport Amsterdam.  

Regionale Training Centra

Een Regionaal Training Centrum (RTC) is een voltijd trainingsprogramma onder aansturing van de sportbond. Sporttalenten kunnen meer trainingsuren maken dan bij de eigen vereniging. Aanvullend op de vereniging worden extra faciliteiten georganiseerd. Talenten kunnen door het RTC langere tijd in een eigen omgeving blijven wonen en daarnaast een intensief trainingsprogramma volgen.

De sporttalenten worden in een RTC geschoold op topsport relevante onderwerpen, die worden bepaald aan de hand van de landelijke topsport leerlijnen. Denk daarbij aan voedingsadvies, mentale training, fysiotherapie en sportmedische begeleiding. Door de begeleiding van Topsport Flevoland is het mogelijk afspraken te maken met topsportvriendelijk onderwijs, zodat de talenten school en topsport kunnen combineren. Topsport Flevoland ziet een RTC als tussenstap richting een Nationaal Training Centrum (NTC).

Bekijk de Flevolandse RTC's
© Kristian Krijgsman
Almere Kenniscentrum Talent

Het Almere Kenniscentrum Talent (AKT) is een expertisecentrum op het gebied van sport en bewegen, opgezet door de gemeente Almere in samenwerking met de provincie Flevoland. Belangrijkste doelstelling is het stimuleren van jonge mensen om (meer) te bewegen en hun (top)sporttalent verder te ontwikkelen.

Het AKT ontwikkelt, verzamelt en verspreidt kennis met als doel kinderen en jongeren te helpen met het ontdekken en verder ontwikkelen van hun beweeg- en (top)sporttalent. Hierbij is de samenwerking tussen coaches, vakdocenten bewegingsonderwijs, sportverenigingen en -bonden, regionale trainingscentra en (landelijke) onderwijs- en kennisinstellingen essentieel.

Meer informatie
Nationaal Platform Talentontwikkeling & Topsport

Het Nationaal Platform Talentontwikkeling & Topsport is ontstaan vanuit een bestaande samenwerking tussen topsportorganisaties en de oude RTO structuur. Topsportorganisaties uit Gelderland, Noord-Holland, Flevoland en de drie noordelijke provincies vinden een landelijke samenwerking dermate belangrijk om kennis en ervaring te blijven uitwisselen, dat daarom het Nationaal Platform Talentontwikkeling & Topsport is opgezet. Door samen te werken kan er vanuit het platform met één stem een krachtig geluid gedeeld worden richting landelijke partners en stakeholders.

lees verder